ICOS-nl news

News

September 2018 - Beter begrip van de natuur nodig om de aarde te vrijwaren van ongecontroleerde opwarming
We kunnen de opwarming van de aarde alleen beperken tot 1,5 of 2 graden als we haar ‘ademhaling’ begrijpen. Dat stelt ICOS, het Europese netwerk ‘Integrated Carbon Observation System’. Gestandaardiseerde langetermijn-waarnemingen aan de circulatie en uitwisseling van broeikasgassen tussen land, lucht en zee vergroten onze kennis over hoe vervuiling en natuurlijke processen het klimaat beïnvloeden. Deze kennis is cruciaal voor beslissingen over maatregelen om de opwarming af te remmen.
Lees verder in dit pdf-bestand.

April 2018 - NL: Ruisdael Observatorium gaat Nederlandse atmosfeer modelleren met een resolutie van 100 meter
Het Ruisdael Observatorium, een nationaal initiatief waar onder andere Wageningen Universiteit (met oa het Loobos meetstation) aan deelneemt, is een landelijk dekkend observatorium voor metingen van de atmosfeer. Het is opgericht om meer concrete, gedetailleerde voorspellingen mogelijk te maken van het weer en van de luchtkwaliteit. De nieuwe top-onderzoekfaciliteit heeft op 12 april een van de tien certificaten voor de Nationale Roadmap Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur gekregen. Lees verder op de Wageningen UR website.

April 2018 - UK: Ruisdael Observatory will model the Dutch atmosphere with a resolution of 100 metres
The Ruisdael Observatory is a nationwide observatory for measurements of the atmosphere. It was set up to enable more concrete, detailed forecasts of the weather and air quality. On 12 April 2018 the new top research facility received one of the ten certificates for the Nationale Roadmap 'Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur' (National roadmap for large-scale scientific infrastructure). Read further on the Wageningen UR website.

December 2017 - Nature article: 'Five priorities for weather and climate research'
De auteurs betogen in dit Nature artikel gepubliceerd op 13 december 2017 dat de meteorologische onderzoekswereld zich sneller moet aanpassen aan de groeiende vraag naar data over extreme weersituaties (stormen, overstromingen en droogte). De manier waarop data wordt verkregen en verzameld verandert snel en worden er meer robuustere infrastructuren verreist; de kernactiviteiten van de nationale meteorologische organisaties zullen daardoor veranderen. De innovaties hierin zijn de basis voor aanvragen zoals die voor de “Ruisdael” infrastructuur is gedaan namens ICOS-NL en ACTRIS.

Archived News

April 2017 - Media aandacht voor de uitstoot van methaan in Nederland en het klimaatbeleid
Het journalistieke platform de Correspondent meldt op grond van eigen onderzoek dat Nederland aanzienlijk meer van het broeikasgas methaan heeft uitgestoten sinds 1990 dan was aangenomen. De emissie van methaan daalde tussen 1990 en 2015 met 20 procent, veel minder dan het door de overheid gestelde daling van 45%. Lees verder in dit artikel. Ook Trouw heeft hierover gepubliceerd op 18 april 2017. In dat onderzoek is onder meer gesproken met Arjan Hensen, klimaatonderzoeker en meetdeskundige van het ECN. Van de meetmast in Cabauw zijn mooie foto's genomen.

December 2016 - Nederlandse bijdrage aan ICOS-NL opgenomen in de Nationale Roadmap Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur
De Nederlandse bijdrage aan het Integrated Carbon Observing System (ICOS-NL) is een van de 16 geselecteerde infrastructuren in het techniek domein van de Nationale Roadmap Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur van NWO. Deze 16 voorgeselecteerde infrastructuren komen in aanmerking voor NWO-financiering voor grootschalige wetenschappelijke faciliteiten. Hiervoor wordt in 2017 een Call uitgebracht met een totale omvang van 45 Miljoen Euro voor de geselecteerde Beta infrastructuren. Lees verder in dit pdf-bestand.

2016 - European Charter for Access to Research Infrastructures
In the context of the implementation of the European Research Area, this Charter sets out non-regulatory principles and guidelines to be used as a reference when defining Access policies for Research Infrastructures. The chapter promotes access to research infrastructures in order to conduct innovative research and development, to improve the related methods and skills in the workforce and to foster collaboration. Download the charter.

16 March 2016 - CarbonTracker Europe: New release CTE2015
CarbonTracker, a data assimilation system that tracks CO2 exchange between the atmosphere and the biosphere and oceans, using atmospheric measurements of CO2 concentrations, has recently been updated with the latest carbon flux estimates from version CTE2015. The model is developed at the Meteorology and Air Quality chair group of Wageningen University in the Netherlands, in collaboration with partners at, among others, the National Oceanic and Atmospheric Administration’s (NOAA) Earth System Research Laboratory (ESRL). Read further on the ICOS RI site

20 november 2015 - ICOS is bekrachtigd door de Europese Commissie en Nederland neemt deel als lid. Lees meer in het pers bericht
ICOS NL deelname Persbericht 20-11-2015

20 November 2015 - ICOS has been established as ERIC by the European Commission and The Netherlands is founding member. Read more in the press releases
ICOS ERIC PRESS RELEASE_from ICOS Head Office
ICOS ERIC and Dutch contribution PRESS RELEASE 20 November 2015

Our press release on the ICOS-nl Launch that took place at the foot of Cabauw tower at August 18, 2011 from 10:00-13:00 LST can be found here (in Dutch) and here (in English).

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License